Highlands Sotheby's International Realty - Highlands, NC  

Office 180-b-895-4000649 Photo

Highlands Sotheby's International Realty has two locations on the Highlands' Plateau. One is at 216 S. Fourth Street in The Old Edwards' Inn complex. The second location is half-way between Highlands and Cashiers on Highway 64 at the gate of Cullasaja Club of Highlands. Please call or visit one of our locations for assistance in your Highlands or Cashiers real estate transactions.

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Highlands Sotheby's International Realty có danh sách bất động sản ở nhiều địa phương trong lĩnh vực này . Đại lý bất động sản và môi giới của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn với tất cả sự giúp đỡ bạn cần phải mua hoặc bán một nhà sang trọng .

Liên Môi giới bất động sản này

Highlands Sotheby's International Realty
1371 Cullasaja Club Drive Highlands, Bắc Carolina 28741 Hoa Kỳ   
Văn phòng: ­+1 800.354.1859­
Văn phòng: ­+1 828.526.4104­
­
Xem trang web văn phòng »

ª Yêu cầu thêm Thông tin

yêu cầu *

Các bảng liệt kê , Đại lý và thông tin khác về Văn phòng bất động sản này

Hiển thị 1 đến 12 của 57 kết quả

1356 Blue Valley Road

Highlands, Bắc Carolina 28741 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 1356 Blue Valley Road  Highlands, Bắc Carolina 28741 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 33
 • $3,925,000 USD
 • 6 Phòng ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

869 Big Buck Road

Highlands, Bắc Carolina 28741 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 869 Big Buck Road  Highlands, Bắc Carolina 28741 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 43
 • $2,950,000 USD
 • 5 Phòng ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 3 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

63 Sunset Trace

Highlands, Bắc Carolina 28741 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 63 Sunset Trace  Highlands, Bắc Carolina 28741 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 40
 • $2,800,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

303 Cobb Road

Highlands, Bắc Carolina 28741 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 303 Cobb Road  Highlands, Bắc Carolina 28741 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 29
 • $2,490,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

975 Garnet Rock Trail

Highlands, Bắc Carolina 28741 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 975 Garnet Rock Trail  Highlands, Bắc Carolina 28741 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 15
 • $2,395,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

335 Kerry Hill Road

Cashiers, Bắc Carolina 28717 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 335 Kerry Hill Road  Cashiers, Bắc Carolina 28717 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 18
 • $2,325,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

133 Pipers Court

Highlands, Bắc Carolina 28741 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 133 Pipers Court  Highlands, Bắc Carolina 28741 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 30
 • $2,300,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

871 Garnet Rock Trail

Highlands, Bắc Carolina 28741 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 871 Garnet Rock Trail  Highlands, Bắc Carolina 28741 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 15
 • $2,300,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

24 Adirondack Trail

Cashiers, Bắc Carolina 28717 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 24 Adirondack Trail  Cashiers, Bắc Carolina 28717 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 24
 • $2,100,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

151 Upper Brushy Face Road

Highlands, Bắc Carolina 28741 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 151 Upper Brushy Face Road  Highlands, Bắc Carolina 28741 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 22
 • $1,795,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

51 Bear Shadow Ridge

Highlands, Bắc Carolina 28741 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 51 Bear Shadow Ridge  Highlands, Bắc Carolina 28741 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 28
 • $1,750,000 USD
 • 5 Phòng ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

778 Cobb Road

Highlands, Bắc Carolina 28741 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 778 Cobb Road  Highlands, Bắc Carolina 28741 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 16
 • $1,650,000 USD
 • 6 Phòng ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­
­