Street Sotheby's International Realty - Upper Arlington, OH  

Office 180-b-917-4000280 Photo

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Street Sotheby's International Realty có danh sách bất động sản ở nhiều địa phương trong lĩnh vực này . Đại lý bất động sản và môi giới của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn với tất cả sự giúp đỡ bạn cần phải mua hoặc bán một nhà sang trọng .

Liên Môi giới bất động sản này

Street Sotheby's International Realty
2126 Tremont Center Upper Arlington, Ohio 43221 Hoa Kỳ   
Văn phòng: ­+1 614.538.8895­
­
Xem trang web văn phòng »

ª Yêu cầu thêm Thông tin

yêu cầu *

Các bảng liệt kê , Đại lý và thông tin khác về Văn phòng bất động sản này

Hiển thị 1 đến 12 của 25 kết quả

1711 Strathshire Hall Place

Powell, Ohio 43065 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 1711 Strathshire Hall Place  Powell, Ohio 43065 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 48
 • $3,495,000 USD
 • 7 Phòng ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • 3 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Scioto Estates

3020 Scioto Estates Columbus, Ohio 43221 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Scioto Estates 3020 Scioto Estates  Columbus, Ohio 43221 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 50
 • $3,490,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

4350 Dublin Road

Columbus, Ohio 43221 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 4350 Dublin Road  Columbus, Ohio 43221 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 33
 • $2,998,000 USD
 • 7 Phòng ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

1930 Cambridge Boulevard

Upper Arlington, Ohio 43212 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 1930 Cambridge Boulevard  Upper Arlington, Ohio 43212 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 50
 • $2,750,000 USD
 • 6 Phòng ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 3 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

8965 Dublin Road

Powell, Ohio 43065 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 8965 Dublin Road  Powell, Ohio 43065 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 35
 • $1,750,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

8100 Tillinghast

8100 Tillinghast Drive Dublin, Ohio 43017 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 8100 Tillinghast 8100 Tillinghast Drive  Dublin, Ohio 43017 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 44
 • $1,680,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 3 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

2850 Lane Road

Upper Arlington, Ohio 43220 Hoa Kỳ
Đất đai for sales at 2850 Lane Road  Upper Arlington, Ohio 43220 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 6

165 E Deshler Avenue

German Village, Columbus, Ohio 43206 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 165 E Deshler Avenue  German Village, Columbus, Ohio 43206 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 41
 • $1,175,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

2455 Lane Woods Drive

Upper Arlington, Ohio 43221 Hoa Kỳ
Đất đai for sales at 2455 Lane Woods Drive  Upper Arlington, Ohio 43221 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 6
­

649 S 5th Street

German Village, Columbus, Ohio 43206 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 649 S 5th Street  German Village, Columbus, Ohio 43206 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 43
 • $975,000 USD
 • 3 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

2096 Elgin Road

Upper Arlington, Ohio 43221 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 2096 Elgin Road  Upper Arlington, Ohio 43221 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 50
 • $873,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

5119 Reserve Drive

Dublin, Ohio 43017 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 5119 Reserve Drive  Dublin, Ohio 43017 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 28
 • $749,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­
­