Street Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-917-4000280 Photo
Upper Arlington, Hoa Kỳ­ 
Street Sotheby's International Realty
2126 Tremont Center Upper Arlington, Ohio, 43221 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
­
 • Tài Sản Bán Columbus

  3020 Scioto Estates
  Columbus, Ohio, 43221 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $2,999,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Columbus

  585 South Lazelle Street
  585 S Lazelle St German Village, Columbus, Ohio, 43206 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,375,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Upper Arlington

  2610 Slate Run
  Upper Arlington, Ohio, 43220 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $1,825,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Dublin

  7051 Coffman Road
  Dublin, Ohio, 43017 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $1,275,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Powell

  8965 Dublin Road
  Powell, Ohio, 43065 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $1,200,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Delaware

  1441 Kearney Way
  Delaware, Ohio, 43015 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $1,145,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Upper Arlington

  1941 Chelsea Road
  1941 Chelsea Rd Upper Arlington, Ohio, 43212 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $998,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Columbus

  2525 Slate Run Road
  Columbus, Ohio, 43220 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $995,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Pataskala

  7491 Blacks Road SW, Pataskala, Ohio
  Pataskala, Ohio, 43062 Hoa Kỳ

  2
  Phòng ngủ
  1
  Phòng vệ sinh
  $689,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Reynoldsburg

  7753 Jordan Crossing
  Reynoldsburg, Ohio, 43068 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $659,950 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Pickerington

  12600 Ault Road
  Pickerington, Ohio, 43147 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $625,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Columbus

  251 Daniel Burnham Square TH253
  251 Daniel Burnham Square -TH253 Columbus, Ohio, 43215 Hoa Kỳ

  2
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $585,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Westerville

  5057 Tralee Lane
  Westerville, Ohio, 43082 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $515,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Upper Arlington

  2604 Northwest Boulevard
  2604 Northwest Blvd Upper Arlington, Ohio, 43221 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $489,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán New Albany

  5794 Jersey Drive
  New Albany, Ohio, 43054 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $374,900 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­