Street Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-917-4000280 Photo
Upper Arlington, Hoa Kỳ­ 
Street Sotheby's International Realty
2126 Tremont Center Upper Arlington, Ohio, 43221 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
­
 • Tài Sản Bán Dublin

  8455 Dunsinane Drive
  Dublin, Ohio, 43017 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  7
  Phòng vệ sinh
  $6,000,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Columbus

  3020 Scioto Estates
  Columbus, Ohio, 43221 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $2,999,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Delaware

  7566 Olentangy River Road
  Delaware, Ohio, 43015 Hoa Kỳ

  7
  Phòng ngủ
  8
  Phòng vệ sinh
  $1,999,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Columbus

  585 South Lazelle Street
  585 S Lazelle St German Village, Columbus, Ohio, 43206 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,975,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Upper Arlington

  2610 Slate Run
  Upper Arlington, Ohio, 43220 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $1,725,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Powell

  8965 Dublin Road
  Powell, Ohio, 43065 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $1,200,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Plain City

  365 Edgington Drive
  Plain City, Ohio, 43064 Hoa Kỳ

  8
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $1,150,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Delaware

  1441 Kearney Way
  Delaware, Ohio, 43015 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $999,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Columbus

  3812 Riverview Drive
  Columbus, Ohio, 43221 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $969,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Upper Arlington

  2455 Sherwin Road
  Upper Arlington, Ohio, 43221 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $949,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Dublin

  8047 Crossgate Court South
  Dublin, Ohio, 43017 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $925,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Grandview Heights

  1000 Elmwood Avenue
  Grandview Heights, Ohio, 43212 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $889,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Upper Arlington

  2598 Camden Road
  Upper Arlington, Ohio, 43221 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $845,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Columbus

  641 S 5th St
  German Village, Columbus, Ohio, 43206 Hoa Kỳ

  2
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $675,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Upper Arlington

  2399 Kensington Drive
  Upper Arlington, Ohio, 43221 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $619,000 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­