Pacific Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-947-4000779 Photo
La Mesa, Hoa Kỳ­ 
Pacific Sotheby's International Realty
8310 La Mesa Boulevard La Mesa, California, 91942 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
­
 • Tài Sản Bán San Diego

  4525 Yerba Santa Drive
  San Diego, California, 92115 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,400,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Del Mar

  13846 Mira Montana
  Del Mar, California, 92014 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $1,675,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán San Diego

  4024 Saint James Place
  Mission Hills, San Diego, California, 92103 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $1,595,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán La Mesa

  9397 Lemon Avenue
  La Mesa, California, 91941 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $1,200,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Alpine

  3845 Via Palo Verde Lago
  Alpine, California, 91901 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,195,900 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Alpine

  2449 Nido Aguila
  Alpine, California, 91901 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $950,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Alpine

  2047 Corte Madeira
  Alpine, California, 91901 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $875,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Alpine

  3112 Via Viejas Oeste
  Alpine, California, 91901 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $850,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán La Mesa

  7338 Orien
  7338 Orien Ave La Mesa, California, 91941 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $779,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Spring Valley

  9635 Vista Del Sol
  Spring Valley, California, 91977 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $679,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán La Mesa

  5660 Wendi Street
  La Mesa, California, 91942 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $635,876 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Imperial Beach

  751 Elm Avenue
  Imperial Beach, California, 91932 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $625,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán La Mesa

  8305 Finley Avenue
  La Mesa, California, 91941 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $625,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán La Mesa

  8910 Alpine Avenue
  La Mesa, California, 91941 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $599,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán San Diego

  3210 Skipper Street
  San Diego, California, 92123 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $559,000 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­