Pacific Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-947-4000779 Photo
La Mesa, Hoa Kỳ­ 
Pacific Sotheby's International Realty
8310 La Mesa Boulevard La Mesa, California, 91942 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
­
 • Tài Sản Bán Alpine

  2585 South Grade
  Alpine, California, 91901 Hoa Kỳ

  $2,800,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán San Diego

  4560 YERBA SANTA
  San Diego, California, 92115 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $1,795,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Del Mar

  13846 Mira Montana
  Del Mar, California, 92014 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $1,750,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán San Diego

  4024 Saint James Place
  Mission Hills, San Diego, California, 92103 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $1,595,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán La Mesa

  9397 Lemon Avenue
  La Mesa, California, 91941 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $1,287,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Alpine

  3845 Via Palo Verde Lago
  Alpine, California, 91901 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,250,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán El Cajon

  2852 Windwood Way
  El Cajon, California, 92019 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,100,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán La Mesa

  8730 Glenira Avenue
  La Mesa, California, 91941 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,000,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Jamul

  15780 Castle Peak Lane
  Jamul, California, 91935 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $895,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán La Mesa

  9821 Summit Drive
  La Mesa, California, 91941 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $850,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Spring Valley

  9738 Sierra Madre Road
  Spring Valley, California, 91977 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $850,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Alpine

  419 South Grade
  Alpine, California, 91901 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $779,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán La Mesa

  6164 Haas Street
  La Mesa, California, 91942 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $699,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán La Mesa

  4487 Panorama Drive
  La Mesa, California, 91941 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $675,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán El Cajon

  11986 Via Fellcia
  El Cajon, California, 92019 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $599,000 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­