Lenihan Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-954-4000823 Photo
Louisville, Hoa Kỳ­ 
Lenihan Sotheby's International Realty
3803 Brownsboro Road Louisville, Kentucky, 40207 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
­
 • Tài Sản Bán Harrods Creek

  5224 Avish Lane
  Harrods Creek, Kentucky, 40059 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  9
  Phòng vệ sinh
  $3,499,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Prospect

  14200 Reserve Cove
  Prospect, Kentucky, 40059 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $3,495,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Louisville

  214 Mockingbird Gardens Drive
  Louisville, Kentucky, 40207 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $2,400,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Louisville

  207 Mockingbird Gardens Drive
  Louisville, Kentucky, 40207 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $2,175,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Louisville

  4320 Poplar Hill Woods
  Louisville, Kentucky, 40207 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,875,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Louisville

  2810 Rainbow Drive
  Cherokee Gardens, Louisville, Kentucky, 40206 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $1,870,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Louisville

  3006 Glenview Park Way
  Louisville, Kentucky, 40222 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $1,799,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Louisville

  1101 Glenlake Way
  Louisville, Kentucky, 40245 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $1,799,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Prospect

  10610 US HWY 42
  Prospect, Kentucky, 40059 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,695,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Prospect

  6601 Mint Springs Branch Road
  Prospect, Kentucky, 40059 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,695,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Prospect

  14405 River Glades Lane
  Prospect, Kentucky, 40059 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $1,695,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Louisville

  3621 Woodside Place
  Louisville, Kentucky, 40222 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $1,650,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Prospect

  7814 Farm Spring Place
  7814 Farm Spring Drive Prospect, Kentucky, 40059 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $1,495,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Louisville

  304 Mockingbird Valley Road
  Louisville, Kentucky, 40207 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $1,399,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Anchorage

  12204 Ridge Road
  Anchorage, Kentucky, 40223 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $1,299,999 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­