Lenihan Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-954-4000823 Photo
Louisville, Hoa Kỳ­ 
Lenihan Sotheby's International Realty
3803 Brownsboro Road Louisville, Kentucky, 40207 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
­
 • Tài Sản Bán Prospect

  9004 Reserve Drive
  Prospect, Kentucky, 40059 Hoa Kỳ

  7
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $1,075,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Anchorage

  1606 Osage Circle
  Anchorage, Kentucky, 40223 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $1,075,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Louisville

  6711 Elmcroft Circle
  Louisville, Kentucky, 40241 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $1,050,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Louisville

  2700 Little Hills Lane
  Louisville, Kentucky, 40223 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $999,500 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán New Albany

  404 Highland Avenue
  New Albany, Indiana, 47150 Hoa Kỳ

  7
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $995,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Goshen

  12421 Poplar Woods Drive
  Goshen, Kentucky, 40026 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $994,900 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Anchorage

  1014 Anchorage Woods Circle
  Anchorage, Kentucky, 40223 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $989,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Jeffersonville

  2200.25 Utica Pike
  Jeffersonville, Indiana, 47130 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $975,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Goshen

  12417 Poplar Woods Drive
  Goshen, Kentucky, 40026 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $949,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Louisville

  1221 Long Ridge Trace
  Louisville, Kentucky, 40245 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $945,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Louisville

  603 Woodlake Drive
  Louisville, Kentucky, 40245 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $919,500 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Louisville

  2917 Cliffwynde Trace
  Louisville, Kentucky, 40241 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $899,900 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Louisville

  2104 Highland Springs Place
  Louisville, Kentucky, 40245 Hoa Kỳ

  7
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $899,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Simpsonville

  3740 Aiken Road
  Simpsonville, Kentucky, 40067 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $899,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Louisville

  4102 Oxnard Creek Drive
  Louisville, Kentucky, 40241 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $899,000 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­