­

256 Craggy Range Road, Havelock North, Hawkes Bay,
Havelock North, Hawke's Bay 4294 New Zealand 

­

Bản Đồ & Chỉ Dẫn cho 256 Craggy Range Road, Havelock North, Hawkes Bay,

­ Tạo Chỉ Dẫn
Đi

MEDIAN SALES PRICE, Havelock North HA

No Data Available

Market Snapshot, Havelock North HA

No Data Available

SALES TRANSACTIONS , Havelock North HA

No Data Available

MEDIAN SALES PRICE/SqFt, Havelock North HA

No Data Available
­
Công Cụ
Lưu Niêm Yết
Email Bạn Bè
Gửi MMS
In Tờ Bướm Quảng Cáo
­
 
Fraser Holland
Điện Thoại: ­+64 27 440 9514­
Điện Thoại: ­+64 6 877 8199­
27 Te Mata Road
Havelock North, Hawkes Bay 4130 New Zealand   
­
Libby Butler
Điện Thoại: ­+64 21 950 662­
Điện Thoại: ­+64 6 877 8199­
27 Te Mata Road
Havelock North, Hawkes Bay 4130 New Zealand   
­

Yêu cầu thêm Thông tin

Chi tiết cho 256 Craggy Range Road

Nội Thất:
7,653 Bộ vg
Giá:
$516 / Bộ vg.
Loại Bất Động Sản:
Nông trại / Trang trại / Vườn
ID Tài Sản:
VS6X52
MLS ID:
BSA10161
 
­
­