> > > Caribbean Contemporary in Santa Maria

Caribbean Contemporary in Santa Maria
144 Calle Mimosa San Juan, Puerto Rico 00927 Puerto Rico 

­
­
Công Cụ
Lưu Niêm Yết
Email Bạn Bè
Gửi MMS
Tờ quảng cáo niêm yết
­
 
Margaret Pena Juvelier
Điện Thoại: ­787 523 6500­
Điện Thoại: ­787 523 6502­
1056 Ashford Avenue
San Juan, Cities In Puerto Rico 00907 Puerto Rico   
­
Oriana Juvelier
Điện Thoại: ­818 859 9932­
Điện Thoại: ­787 523 6503­
1056 Ashford Avenue
San Juan, Cities In Puerto Rico 00907 Puerto Rico   
­

Yêu cầu thêm Thông tin

Chi tiết cho 144 Calle Mimosa

Phòng ngủ:
5
Phòng tắm đầy đủ:
5
Nội Thất:
8,000 Bộ vg
Giá :
$413 / Bộ vg.
Loại Bất Động Sản:
Nhà ở một gia đình
ID Tài Sản:
DC8SDE
 
­
­