Các Vùng Khác, USA

    ­

Được tiếp thị bởi

39 King Street
Chappaqua, New York, 10514 United States
Lynn Harmonay
Associate Real Estate Broker

81 Pintard Avenue, New Rochelle, New York 10801

$620,000USDĐÔ LA MỸ
  • 5
    Phòng ngủ
  • 3
    PHÒNG TẮM

Giới thiệu 81 Pintard Avenue, New Rochelle, New York 10801, Các Vùng Khác

Được tiếp thị bởi

39 King Street
Chappaqua, New York, 10514 United States
Lynn Harmonay
Associate Real Estate Broker
KẾ HOẠCH XEM NHÀ

ID Tài Sản:1701070927104842

81 Pintard Avenue, New Rochelle, New York 10801