Các Vùng Khác, USA

    ­

Được tiếp thị bởi

2 Croton Point Avenue
Croton On Hudson, New York, 10520 United States
Paul Leis
Licensed Real Estate Salesperson

11 West Main Street, Beacon, New York 12508

$225,000USDĐÔ LA MỸ
3
Phòng ngủ
2
PHÒNG TẮM

Giới thiệu 11 West Main Street, Beacon, New York 12508, Các Vùng Khác

Được tiếp thị bởi

2 Croton Point Avenue
Croton On Hudson, New York, 10520 United States
Paul Leis
Licensed Real Estate Salesperson
KẾ HOẠCH XEM NHÀ

ID Tài Sản:1701280952065132

11 West Main Street, Beacon, New York 12508