Ewing, New Jersey, Hoa Kỳ

    ­

Được tiếp thị bởi

10 South Main Street
Pennington, New Jersey, 08534 United States

860 Lower Ferry Road, Unit 6GH Ewing, NJ

$65,000USDĐÔ LA MỸ
2
Phòng ngủ
2
PHÒNG TẮM

Giới thiệu 860 Lower Ferry Road, Unit 6GH Ewing, NJ, Ewing, New Jersey

Được tiếp thị bởi

10 South Main Street
Pennington, New Jersey, 08534 United States
KẾ HOẠCH XEM NHÀ

ID Tài Sản:1611011604513056

860 Lower Ferry Road, Unit 6GH Ewing, NJ