Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ

    ­

Được tiếp thị bởi

4 Nassau Street
Princeton, New Jersey, 08542 United States

53 Battle Road Princeton, NJ

$1,475,000
6
Phòng ngủ
3
PHÒNG TẮM