Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ

    ­

Được tiếp thị bởi

4 Nassau Street
Princeton, New Jersey, 08542 United States

4 Skyfield Drive Princeton, NJ (Hopewell Township)

$575,000
4
Phòng ngủ
3
PHÒNG TẮM

Giới thiệu 4 Skyfield Drive Princeton, NJ (Hopewell Township), Princeton, New Jersey

Được tiếp thị bởi

4 Nassau Street
Princeton, New Jersey, 08542 United States
KẾ HOẠCH XEM NHÀ

ID Tài Sản:06739d5d4a2c114276ae88a1b600f50f7c

4 Skyfield Drive Princeton, NJ (Hopewell Township)