Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ

    ­

Được tiếp thị bởi

4 Nassau Street
Princeton, New Jersey, 08542 United States

95 Harvard Circle Princeton, NJ

$565,000
  • 4
    Phòng ngủ
  • 2
    PHÒNG TẮM

Giới thiệu 95 Harvard Circle Princeton, NJ, Princeton, New Jersey

Được tiếp thị bởi

4 Nassau Street
Princeton, New Jersey, 08542 United States
KẾ HOẠCH XEM NHÀ

ID Tài Sản:08da0966da41e842e7ab92a1bd00da1b33

95 Harvard Circle Princeton, NJ