2 Barsky Court Princeton, NJ

$1,695,000
  • 4
    Phòng ngủ
  • 3
    PHÒNG TẮM

Giới thiệu 2 Barsky Court Princeton, NJ, Princeton, New Jersey

KẾ HOẠCH XEM NHÀ

ID Tài Sản:091c0f49904f3b4e72a919a1b100c8f411

2 Barsky Court Princeton, NJ