Skillman, New Jersey, Hoa Kỳ

    ­

Được tiếp thị bởi

1325 Route 206, Suite 30
Skillman, New Jersey, 08558 United States
Amy Schaefer
Sales Associate

57 Rolling Hill Road Skillman, NJ Montgomery Township

$850,000
4
Phòng ngủ
4
PHÒNG TẮM

Giới thiệu 57 Rolling Hill Road Skillman, NJ Montgomery Township, Skillman, New Jersey

Được tiếp thị bởi

1325 Route 206, Suite 30
Skillman, New Jersey, 08558 United States
Amy Schaefer
Sales Associate
KẾ HOẠCH XEM NHÀ

ID Tài Sản:00287973a2880f4a668f5ba36900bd341d

57 Rolling Hill Road Skillman, NJ Montgomery Township