Các Vùng Khác, USA

    ­

Được tiếp thị bởi

3290 Northside Parkway NW, Suite 200
Atlanta, Georgia, 30327 United States

3659 Northside Drive NW

$1,725,000
5
Phòng ngủ
5
PHÒNG TẮM

Giới thiệu 3659 Northside Drive NW, Các Vùng Khác

Được tiếp thị bởi

3290 Northside Parkway NW, Suite 200
Atlanta, Georgia, 30327 United States
KẾ HOẠCH XEM NHÀ

ID Tài Sản:1604231805341547

3659 Northside Drive NW