Các Vùng Khác, USA

    ­

Được tiếp thị bởi

3290 Northside Parkway NW, Suite 200
Atlanta, Georgia, 30327 United States

1756 Ridgeway Avenue NW

$419,000
3
Phòng ngủ
2
PHÒNG TẮM

Giới thiệu 1756 Ridgeway Avenue NW, Các Vùng Khác

Được tiếp thị bởi

3290 Northside Parkway NW, Suite 200
Atlanta, Georgia, 30327 United States
KẾ HOẠCH XEM NHÀ

ID Tài Sản:1604231944567352

1756 Ridgeway Avenue NW