Buckhead, Atlanta, Georgia, 30327 Hoa Kỳ

    ­

Được tiếp thị bởi

3290 Northside Parkway NW, Suite 200
Atlanta, Georgia, 30327 United States

3900 Randall Ridge Road

$1,400,000USDĐÔ LA MỸ
6
Phòng ngủ
7
PHÒNG TẮM

Giới thiệu 3900 Randall Ridge Road, Atlanta, Georgia

Được tiếp thị bởi

3290 Northside Parkway NW, Suite 200
Atlanta, Georgia, 30327 United States
KẾ HOẠCH XEM NHÀ

ID Tài Sản:1702211327160189

3900 Randall Ridge Road