Vui lòng chọn một địa điểm bất cho động sản cao cấp sau đây để bắt đầu hành trình tìm kiếm ngôi nhà trong mơ của quý vị.

New Mexico

Khám phá bất động sản cao cấp trong "Vùng đất bị bỏ bùa mê" (Land of Enchantment). Sau hàng ngàn năm cư ngụ của người Mỹ bản xứ, New Mexico đã từng bị người Tây Ban Nha chiếm đóng trước khi là một phần của Mexico, và sau đó là một bang của Mỹ vào năm 1912; đây vẫn là nhà của nhiều người Navajo, Pueblo và Apache. Từ thủ đô Santa Fe đến Albuquerque, hãy chiêm ngưỡng tất cả những gì New Mexico mang đến.