Curate by Sotheby's International Realty ℠

Curate by Sotheby's International Realty(sm)
Curate by Sotheby's International Realty(sm) Logo

Curate by
Sotheby's International Realty

Curate by Sotheby's International Realty
là một tính năng bổ sung ưu việt giúp trải nghiệm thực tế.

Ứng dụng được xây dựng với ARCore, nền tảng phần mềm AR của Google và được hỗ trợ bởi roOomy, công nghệ nền tảng ảo hàng đầu chuyên sản xuất nội dung 3D/AR/VR và phát triển ứng dụng.

Curate by Sotheby's International Realty cho phép khách hàng hình dung thực tế một ngôi nhà như chính nhà của họ trước khi mua, qua đó tạo nên trải nghiệm mua nhà. Làm việc chặt chẽ với Google trong quá trình phát hành ARCore, Sotheby's International Realty® là thương hiệu bất động sản đầu tiên khởi chạy và triển khai ứng dụng AR thực tế ảo, chuyển giao trải nghiệm mua nhà và kinh nghiệm bán hàng cho các cộng sự và khách hàng.

Tải xuống ngay từ Google Playstore
Tải xuống từ Google Playstore

<eng />

Select School Districts by State
Tìm Kiếm