Các Vùng Khác, USA

    ­

Được tiếp thị bởi

39 King Street
Chappaqua, New York, 10514 United States
Michael Dorio
Licensed Real Estate Salesperson

70 Sherwood Street, Valhalla, New York 10595

$39,000USDHàng thángĐÔ LA MỸ
2
Phòng ngủ
2
PHÒNG TẮM

Giới thiệu 70 Sherwood Street, Valhalla, New York 10595, Các Vùng Khác

Được tiếp thị bởi

39 King Street
Chappaqua, New York, 10514 United States
Michael Dorio
Licensed Real Estate Salesperson
KẾ HOẠCH XEM NHÀ

ID Tài Sản:1705200922441764

70 Sherwood Street, Valhalla, New York 10595