Basking Ridge, New Jersey, Hoa Kỳ

Craig Lawrence

Real Estate Professional
Craig Lawrence - Real Estate Agent at Kienlen Lattmann Sotheby's International Realty

Am hiểu địa phương. Kết nối toàn cầu.

Craig delivers personalized and professional service with an emphasis on open, honest relationships with clients. His clients know that he represents them with the highest level of integrity, humility and compassion throughout the sale process. As a resident of Bernardsville, he is well versed in residential real estate in the local marketplace, and is adept at interpreting market value in Bernardsville and the surrounding communities.


Craig is an active member of the North Central Jersey Association of Realtors, National Association of Realtors and the Garden State Multiple Listing Service.


Kienlen Lattmann Sotheby's International Realty specializes in serving clients in a broad market area, but with particular focus in the communities that make up Somerset, Morris and Hunterdon Counties. Our company culture is to be inviting and discreet with our clients, savvy in our approach, and refined in our delivery of information and services

Đọc thêm

Mạng lưới Sotheby's International Realty®

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh

association

Kienlen Lattmann Sotheby's International Realty

Craig Lawrence

Real Estate Professional
Văn phòng
Kienlen Lattmann Sotheby's International Realty
68 North Finley Avenue
Basking Ridge, NJ 07920 United States
Hãy liên hệ
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Điều khoản dịch vụ Chính sách quyền riêng tư của Google
Vâng, tôi muốn biết thêm thông tin từ Sotheby International Realty. Vui lòng sử dụng và / hoặc chia sẻ thông tin của tôi với Sotheby's International Realty đại lý để liên hệ với tôi về nhu cầu bất động sản của tôi.

Bằng cách nhấp vào GỬI TIN NHẮN, tôi đồng ý Sotheby's International Realty Đại lý có thể liên hệ với tôi qua điện thoại hoặc tin nhắn văn bản bao gồm cả phương tiện tự động về dịch vụ bất động sản và tôi có thể truy cập dịch vụ bất động sản mà không cần cung cấp số điện thoại của mình. Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụngChính sách bảo mật.