Marco Island, Florida, Hoa Kỳ

Richard Droste

Real Estate Professional
Richard Droste - Real Estate Agent at Premier Sotheby's International Realty Marco Island

Am hiểu địa phương. Kết nối toàn cầu.

Born and raised in Wisconsin, Richard Droste attended the University of Wisconsin and studied Business Administration. After school, Richard joined a large local paper packaging company as an accounting clerk. Later, Richard became a sales manager and worked with the company for 22 years. In 1985, Richard became a partner and a member of the Board of Directors in a leverage buyout of a smaller paper packaging company where he was responsible for all sales and carried the title of V.P. of Sales and Marketing. During the next 10 plus years sales increased nearly threefold. In 1996, Richard sold the company and retired to Florida. After playing golf, fishing and enjoying life for the 10 years following his retirement, Richard decided to reenter the sales field and obtain his real estate license. Since then he has been a full-time sales agent.

Mạng lưới Sotheby's International Realty®

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh

Richard Droste

Real Estate Professional
Văn phòng
Premier Sotheby's International Realty Marco Island
760 North Collier Boulevard, Suite 101
Marco Island, 34145 United States

Hãy liên hệ

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Điều khoản dịch vụ Chính sách quyền riêng tư của Google
Vâng, tôi muốn biết thêm thông tin từ Sotheby International Realty. Vui lòng sử dụng và / hoặc chia sẻ thông tin của tôi với Sotheby's International Realty đại lý để liên hệ với tôi về nhu cầu bất động sản của tôi.

Bằng cách nhấp vào GỬI TIN NHẮN, tôi đồng ý Sotheby's International Realty Đại lý có thể liên hệ với tôi qua điện thoại hoặc tin nhắn văn bản bao gồm cả phương tiện tự động về dịch vụ bất động sản và tôi có thể truy cập dịch vụ bất động sản mà không cần cung cấp số điện thoại của mình. Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụngChính sách bảo mật.