Panama City, Panama, Panama

Rafael Gangi

Owner, Real Estate Professional
Rafael Gangi - Real Estate Agent at Panama Sotheby's International Realty
City Image

Our agents are known in their communities for their integrity and the exceptional level of service they provide.

Am hiểu địa phương. Kết nối toàn cầu.

Finance administrator option. Specializations in Municipal Management, IESA Caracas and Maracaibo, Advertising Management, Real Estate Management, Strategic Budget Planning, Nucleus Universidad de Monterrey Caracas Venezuela, Purchasing Management IESA, Analysis of Financial Statements and Operations Research, High School Management Universidad Metropolitana.

Investment Advisor INA ASSITALIA, Ascoli Piceno Italy; Director of Administration of Planning and Budgets, Deputy to the Mayor, Head of the Department of Income Analysis, Mayor of Chacao, Caracas Venezuela; Founder and main shareholder of RG Real Estate & Development and Global Realty Enterprises, real estate companies, developments and investment advisors; sales in primary and secondary international markets; Active member of (FCD) Familia Cruz-Diez and Family Council, investment adviser and management of investment strategies in family council as a member of the CRUZ-DIEZ family, NAR Member of CIPS,CRS,SRS;ABR® FIABCI Member and GRI Club .

Đọc thêm

Mạng lưới Sotheby's International Realty®

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Ý and Tiếng Tây Ban Nha

Bất động sản độc quyền

Rafael Gangi

Owner, Real Estate Professional
Văn phòng
Panama Sotheby's International Realty
Calle 70 San Francisco, PH Setenta 30, oficina 102
Panama City, PN Panama

Hãy liên hệ

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Điều khoản dịch vụ Chính sách quyền riêng tư của Google
Vâng, tôi muốn biết thêm thông tin từ Sotheby International Realty. Vui lòng sử dụng và / hoặc chia sẻ thông tin của tôi với Sotheby's International Realty đại lý để liên hệ với tôi về nhu cầu bất động sản của tôi.

Bằng cách nhấp vào GỬI TIN NHẮN, tôi đồng ý Sotheby's International Realty Đại lý có thể liên hệ với tôi qua điện thoại hoặc tin nhắn văn bản bao gồm cả phương tiện tự động về dịch vụ bất động sản và tôi có thể truy cập dịch vụ bất động sản mà không cần cung cấp số điện thoại của mình. Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụngChính sách bảo mật.